نمونه کار های ما

گروه صنعتی ایرانمهر

گاردان

میل گاردان نیروی پیچشی زیادی تحمل می کند و وظیفه آن، انتقال گشتاور پیچشی گیربکس به دیفرانسیل است

گاردان‌های کشاورزی

گاردن های کشاورزی محصولات و ابزار هایی جهت کشاورزی حرفه ای می باشد

گاردان‌های صنعتی

گاردن های صنعتی ، ابزاریست که معملغا در کارگاه ها و کارخانه ها استفاده می شود

گاردان‌های خودرویی

یکی از پرکاربردترین ها در زمینه گاردن ها ابزار های خودرو و ماشین آلات می باشد